Schuldhulpmaatje Zutphen
Samen lukt het!

Verwijzers

SchuldHulpMaatje werkt aanvullend op-en samen met professionele instanties in het ondersteunen van mensen die meer grip over hun financiën willen. Wanneer u merkt dat uw cliënt de grip op zijn financiën kwijt is of dreigt te raken, kunt u hen een beroep laten doen op SchuldHulpMaatje. Denk hierbij aan het bieden van kortdurende en langdurende begeleiding op financieel gebied bij mensen thuis, het op orde brengen van de administratie, het helpen bij aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen, het inventariseren van de schulden, het begeleiden naar instanties, zoals bijv. de sociaal raadslieden.

SchuldHulpMaatje helpt uw cliënt bij:

- (opnieuw) controle krijgen over de financiële situatie
- persoonlijke hulp bij de administratie
- begeleiding bij het aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen, kwijtschelding van heffingen of leren de administratie zelf op orde te houden

SchuldHulpMaatje Zutphen biedt

- gratis begeleiding
- persoonlijke aandacht met voldoende tijd
- begeleiding door getrainde vrijwilligers
- zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
- gericht op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
- met als doel dat uw cliënt zijn of haar geldzaken onder controle heeft

Wat wordt er van uw cliënt verwacht?

- bereidheid om zijn/haar situatie onder ogen te zien
- de wens zelf zijn/haar situatie weer meester te willen worden
- volledige openheid verstrekken
- gemaakte afspraken nakomen

Ook al is SchuldHulpMaatje Zutphen een initiatief van een aantal Zutphense kerken, uw cliënt hoeft niet aangesloten te zijn om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding.
SchuldHulpMaatje komt niet in de plaats van betaalde professionele begeleiding.
SchuldHulpMaatje neemt niet de verantwoordelijkheid van uw cliënt over.
U kunt uw cliënt aanmelden onder het kopje 'Ik zoek hulp'. Na de kennismaking van uw cliënt met onze coördinator en het beoogde maatje begint de begeleiding.