Samen lukt het!
 

 

 Over ons / Onze Partners
Erkend leerbedrijf

Schuldhulpmaatje Zutphen is een erkend leerbedrijf. Binnen de organisatie worden mbo-studenten opgeleid. 


Schuldhulpmaatje Zutphen is een samenwerkingsverband van de volgende Zutphense kerken:


 


Protestantse Gemeente Zutphen 
De Protestantse Gemeente te Zutphen leeft en werkt vanuit het Woord van God en de christelijke geloofstraditie en vormt te midden van de samenleving een pluriforme geloofsgemeenschap. Zij gaat een wederkerige relatie aan met de samenleving. Om dat te kunnen doen investeert de Protestantse Gemeente in een geloofsgemeenschap waar mensen geborgenheid en inspiratie vinden.Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten 
De kerkgemeenschap wil in het spoor van Jezus en de Bijbel een plek zijn van spiritualiteit, bezinning op de vragen van leven en samenleven, en aandacht voor en ontmoeting van mensen. Ze hoopt dat er van haar een stimulans uit gaat voor het vinden van geluk en voor meer kwaliteit in de relaties van mensen.

Parochie HH. Twaalf Apostelen 
De parochie HH. Twaalf Apostelen bestaat sinds 1 januari 2010 en is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen pastoraatgroep en locatieraad, die verantwoordelijk zijn voor pastorale respectievelijk organisatorische zaken. 

 

 


Lutherse Gemeente in Zutphen 
De Lutherse Gemeente in Zutphen bestaat sinds 29 september 1694, dus al meer dan 300 jaar. Het is een gemeenschap die op basis van het Evangelie van Jezus Christus een missie wil vervullen: vieren - dienen - delen - en leren. 


Christelijke Gereformeerde kerk Zutphen 
‘De Bron’ is een middelgrote kerkelijke gemeente. We hebben ongeveer 250 leden in alle leeftijden. Dat maakt onze kerk een ontmoetingsplek van jong en oud. Onze kerk bestaat sinds 1914 en staat in een lange en rijke traditie van kerkelijk leven. Landelijk maken we deel uit van het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. 

 


Evangelische Gemeente Zutphen
Omdat we Jezus als onze Redder hebben aangenomen, zijn we geroepen Zijn grote daden zichtbaar te maken en te verkondigen. Daarmee erkennen we Hem ook als Heer. Dat is Degene die het in ons leven voor het zeggen heeft.

Onze Sponsors


Rabobank Graafschap-Noord
Stichting Sociaal Fonds Sint-Walburgis 


Sint Anthony Groote Broederschap (deelnemer Stichting tot beheer van Onroerende Goederen)
Stichting Hic Jacet Robur (deelnemer Stichting tot beheer van Onroerende Goederen) 


Stichting Zutphense HAND
Het Oranje Fonds


Kansfonds 

Onze samenwerkingspartners

Perspectief Zutphen
Stichting Woningbedrijf Warnsveld
Humanitas
Ixta Noa
Gemeente Zutphen