Schuldhulpmaatje Zutphen
Samen lukt het!

Over Ons

Schuldhulpmaatje biedt inwoners van Zutphen en Warnsveld met vragen en zorgen over geld gratis ondersteuning. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van Maatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen. Onze Maatjes zijn getrainde en gecertificeerde vrijwilligers. 

De stichting is in 2013 door een 5-tal samenwerkende kerken in Zutphen en Warnsveld opgezet  en helpt ongeacht geloof of afkomst. Schuldhulpmaatje Zutphen maakt deel uit van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje. Inmiddels zijn er 100 afdelingen in het land.

Onze maatjes zijn getrainde en gecertificeerd vrijwilligers. De stichting is in 2013 door de samenwerkende kerken in Zutphen en Warnsveld opgezet  en helpt ongeacht geloof of afkomst. Schuldhulpmaatje Zutphen maakt deel uit van de landelijke vereniging Schuldhulpmaatje. Inmiddels zijn er 100 afdelingen in het land.

Doel
SchuldHulpMaatje Zutphen heeft als doel om (dreigende) geldzorgen te voorkomen en aan te pakken. Wij bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen op te lossen en te zorgen dat je (weer) in staat bent om jouw geld goed te beheren!

Kernwaarden
SchuldHulpMaatje Zutphen werkt op basis van de volgende kernwaarden:
1.    Wij handelen vanuit naastenliefde
2.    Wij geven geen hulp, maar werken samen
3.    Bij ons gaat het om present zijn
4.    Een maatje luistert, is echt en verbonden
5.    Een maatje is geen adviseur, maar een coach
6.    Een maatje is doelgericht
7.    Een maatje is deskundig en professioneel

Onze Maatjes

Een Maatje helpt iemand meer controle over geldzaken te krijgen. Wij hebben tussen de 30 en 40 getrainde en gecertificeerde vrijwilligers die klaarstaan om anderen te helpen. Een Maatje beschikt over voldoende empathie om de hulpvrager op professionele wijze te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te sturen. 

Meer informatie over Schulhulpmaatje Zutphen is te vinden in het beleidsplan

Bestuur

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Zutphen bestaat uit:

·      Voorzitter – Gerda Geurtsen

·      Secretaris – Emma Gossink

·      Penningmeester – Abel van Dijken

Coördinator

Gidie Ritzerveld

E-mail: gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com
Telefoon: 06-83039005

Algemene gegevens

Rekeningnummer: NL06 RABO 0386.1426.88

Kamer van Koophandel: 57255385 

RSIN/fiscaalnummer: 8525.03.568

Per 14 februari 2013 is Schuldhulpmaatje Zutphen door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat wij de ANBI-status hebben en dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Erkend leerbedrijf

SchuldHulpMaatje Zutphen is een erkend leerbedrijf. 

Binnen de organisatie worden mbo-studenten opgeleid.

Schulhulpmaatje heeft ook stagemogelijkheden voor hbo-studenten.