SchuldHulpMaatje Zutphen
Samen lukt 't!

Over Ons

SchuldHulpMaatje Zutphen (SHMZ) is een financiële hulpverlening gevestigd in Zutphen. De organisatie is opgericht in februari 2013. Het doel van SHMZ is om inwoners van Zutphen en Warnsveld met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Doel

SchuldHulpMaatje Zutphen heeft als doel om op effectieve wijze (dreigende) geldzorgen te voorkomen en aan te pakken. Wij bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen op te lossen. Centraal daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid door de inzet van getrainde en gecertificeerde vrijwilligers.

Kernwaarden

SchuldHulpMaatje Zutphen werkt op basis van de volgende kernwaarden:

1.    Wij handelen vanuit Bijbels gemotiveerde naastenliefde

2.    Wij geven geen hulp, maar werken samen

3.    Bij ons gaat het om present zijn

4.    Een maatje luistert vooral

5.    Een maatje is echt en verbonden

6.    Een maatje is geen adviseur, maar een coach

7.    Een maatje is doelgericht

8.    Een maatje is deskundig en professioneel

Onze Maatjes

Een Maatje helpt iemand met financiële problemen. Wij hebben momenteel meer dan 40 Maatjes die klaarstaan om anderen te helpen. Een Maatje beschikt over voldoende empathie om de hulpvrager op professionele wijze te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te sturen. Meer informatie is te vinden in het beleidsplan. Deze is te vinden bij 'Documenten'.

Bestuur

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Zutphen bestaat uit:

·      Voorzitter – Hein Brunsveld

·      Secretaris – Emma Gossink

·      Penningmeester – Hans Blankenstijn

·      Algemeen Bestuurslid – Jeroen Veenstra

Coördinator

Gidie Ritzerveld

E-mail: gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com
Telefoon: 06-83039005

Algemene gegevens

Rekeningnummer: NL06 RABO 0386.1426.88

Kamer van Koophandel: 57255385 

RSIN/fiscaalnummer: 8525.03.568

Per 14 februari 2013 is Schuldhulpmaatje Zutphen door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat wij de ANBI-status hebben en dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Erkend leerbedrijf

SchuldHulpMaatje Zutphen is een erkend leerbedrijf. 

Binnen de organisatie worden mbo-studenten opgeleid.