Samen lukt het!
 

Over Ons

Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake schuldhulpverlening is in februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente Zutphen, Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, Parochie HH. Twaalf Apostelen, Lutherse Gemeente in Zutphen, Christelijke Gereformeerde kerk Zutphen en de Evangelische Gemeente Zutphen. Deze stichting gebruikt de naam SchuldHulpMaatje Zutphen (SHMZ). Het doel van SHMZ is om inwoners van Zutphen en Warnsveld met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Doel

SchuldHulpMaatje Zutphen heeft als doel om preventief en effectief mensen te ondersteunen bij het omgaan met problemen door (dreigende) geldzorgen, geïnspireerd door bijbelse motivatie. We bieden hulp door samen naar wegen te zoeken om die problemen te voorkomen of de schulden af te lossen. Centraal daarbij staat het bevorderen van de zelfredzaamheid door de inzet van getrainde en gecertificeerde vrijwilligers.

Kernwaarden

SchuldHulpMaatje Zutphen werkt op basis van de volgende kernwaarden:

1.    Wij handelen vanuit Bijbels gemotiveerde naastenliefde

2.    Wij geven geen hulp, maar werken samen (wederkerigheid)

3.    Bij ons gaat het om present zijn

4.    Een maatje luistert vooral

5.    Een maatje is echt en verbonden

6.    Een maatje is geen adviseur, maar een coach

7.    Een maatje is doelgericht

8.    Een maatje is deskundig (gecertificeerd) en professioneel

Onze Maatjes

·       Een maatje is een vrijwilliger die zich herkent in de kernwaarden van SHMZ

·      Een maatje beschikt over voldoende empathie om hulpvrager op professionele wijze te begeleiden, ondersteunen en waar nodig te sturen

·      Een maatje is mens – en doelgericht

Meer informatie over ons kunt u vinden in het beleidsplan. Deze kunt u hieronder downloaden.

Bestuur

Het bestuur van SchuldHulpMaatje Zutphen bestaat uit:

·      Voorzitter – Hein Brunsveld

·      Secretaris – Emma Gossink

·      Penningmeester – Hans Blankenstijn

·      Algemeen Bestuurslid – Jeroen Veenstra

 

Coördinator

Gidie Ritzerveld

gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com
Tel. 06 -  83 03 90 05


Algemene gegevens

Rekeningnummer NL06 RABO 0386.1426.88
Kamer van Koophandel: 57255385

Per 14 februari 2013 is Schuldhulpmaatje Zutphen door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat wij de ANBI-status hebben en dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Indien u meer informatie wenst, ons  RSIN/fiscaalnummer: 8525.03.568.

Ons bezoldigingsbeleid is dat wij alleen van tevoren vastgestelde -en goedgekeurde- kosten vergoeden. Onze vrijwilligers ontvangen geen salaris. 

Privacyverklaring

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Medewerkers

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. 

De persoonsgegevens, die wij verwerken zijn:

·      NAW-gegevens

·      Telefoonnummer

·      E-mailadres

Bewaartermijn en laten verwijderen van gegevens

Persoonsgegevens van de medewerkers worden voor onbepaalde tijd bewaard. Indien u uw gegevens wenst te laten verwijderen kunt u hiervoor een verzoek indienen via gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com
Gegevens die voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bedrijfsvoering niet noodzakelijk zijn worden dan uit ons systeem verwijderd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Delen met anderen

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen verstrekt uitsluitend de gegevens van de medewerkers aan derden als dit nodig is  om onze werkzaamheden uit te voeren. 

Beveiliging

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Stichting SchuldHulpMaatje Zutphen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Beleidsplan 

Beleidsplan-SHM-Zutphen.pdf

Jaarverslagen

Jaarverslag-2020-Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening  

Jaarverslag2020def.pdf

Jaarrekening-2020-Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening  StichtingSamenwerkendeKerkenZutpheninzakeSchuldhulpverleningJaarrekening202020pdf


Vacature Bestuurslid

Vacature bestuurslid.pdf