Samen lukt het!
 

Informatie voor mensen die financiële problemen ervaren

 • Ervaart u dat u te weinig inkomen heeft?
 • Heeft u moeite uw uitgaven onder controle te houden?
 • Kost het u moeite om een positief banksaldo te behouden?
 • Heeft u problematische schulden?
 • Mist u persoonlijke aandacht bij een professioneel hulpverlener?
 • Heeft u geen professionele schuldhulpverlening of wilt u naast zo iemand extra begeleiding?

 

Wilt u graag:

 • Weer controle over uw financiële situatie?
 • Persoonlijke hulp bij het doen van uw financiële administratie?
 • Begeleiding bij het aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen?
 • Leren uw administratie zelf op orde te houden?

SHMZ biedt:

 • Gratis begeleiding
 • Persoonlijke aandacht met voldoende tijd
 • Begeleiding door getrainde vrijwilligers
 • Zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
 • Gericht op uw eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
 • Met als doel dat u uw geldzaken onder controle heeft

 

Wat wordt er van u verwacht?

 • Bereidheid om uw situatie onder ogen te zien
 • De wens zelf uw situatie weer meester te willen worden
 • Volledige openheid verstrekken
 • Gemaakte afspraken nakomen


Het is voor SHMZ niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor u in de financiële problemen bent terechtgekomen. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om uw problemen op te lossen?

Ook al is SHMZ een initiatief van aantal Zutphense kerken, u hoeft niet aangesloten te zijn om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding.

U kunt zichzelf aanmelden, u heeft geen verwijzing nodig.

SHMZ komt niet in de plaats van professionele begeleiding.


Na aanmelding zal de coördinator op korte termijn een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek waarin hij aan u zal uitleggen wat SHMZ voor een organisatie is en wat onze werkwijze is. Aan u zal worden gevraagd uw situatie uit te leggen. 

Aan het eind van dit gesprek wordt dan afgesproken dat de coördinator een Maatje zal benaderen die u vervolgens zal begeleiden en ondersteunen. 

Het Maatje zal daarvoor rechtstreeks contact met u opnemen. Meteen na het kennismakingsgesprek dan wel tijdens de eerste afspraak met het Maatje zal u gevraagd worden een overeenkomst met een aantal praktische afspraken te ondertekenen.