afdrukken E-mail

Informatie voor mensen die financiële problemen ervaren

- Ervaart u dat u te weinig inkomen heeft?
- Heeft u moeite uw uitgaven onder controle te houden?
- Kost het u moeite om een positief banksaldo te behouden?
- Heeft u problematische schulden?
- Mist u persoonlijke aandacht bij een professioneel hulpverlener?
- Heeft u geen professionele schuldhulpverlening of wilt u naast zo iemand extra begeleiding?

Wilt u graag

- weer controle over uw financiële situatie?
- persoonlijke hulp bij het doen van uw financiële administratie?
- begeleiding bij het aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen?
- leren uw administratie zelf op orde te houden?

SchuldHulpMaatje Zutphen biedt

- gratis begeleiding
- persoonlijke aandacht met voldoende tijd
- begeleiding door getrainde vrijwilligers
- zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
- gericht op uw eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
- met als doel dat u uw geldzaken onder controle heeft

Wat wordt er van u verwacht?

- bereidheid om uw situatie onder ogen te zien
- de wens zelf uw situatie weer meester te willen worden
- volledige openheid verstrekken
- gemaakte afspraken nakomen

Het is voor SchuldHulpMaatje niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor u in de financiële problemen bent terechtgekomen. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om uw problemen op te lossen?

Ook al is SchuldHulpMaatje Zutphen een intiatief van aantal Zutphense kerken, u hoeft niet aangesloten te zijn om aanspraak te kunnen maken op onze begeleiding.
U kunt zichzelf aanmelden, u heeft geen verwijzing nodig.
Schuldhulpmaatje komt niet in de plaats van professionele begeleiding.

Na aanmelding zal de coördinator op korte termijn een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek waarin hij aan u zal uitleggen wat Schuld hulpmaatje Zutphen voor een organisatie is en wat onze werkwijze is. Aan u zal worden gevraagd uw situatie uit te leggen. Aan het eind van dit gesprek wordt dan afgesproken dat de coördinator een Maatje zal benaderen die u vervolgens zal begeleiden en ondersteunen. Het Maatje zal daarvoor rechtstreeks contact met u opnemen. Meteen na het kennismakingsgesprek dan wel tijdens de eerste afspraak met het Maatje zal u gevraagd worden een overeenkomst met een aantal praktische afspraken te ondertekenen.