afdrukken E-mail

 

Vrijwilligers sluiten jaar af

(December 2017) Aan het einde van 2017 werden alle betrokken vrijwilligers uitgenodigd voor afsluitende bijeenkomt. Tijdens een hapje en een drankje werden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet en was er gelegenheid om gezellig bij te praten.

Extra aandacht voor Jobhulpmaatjes op website het Plein

(juli 2017) Op de website van het plein wordt nu extra aandacht gegeven aan het project Jobhulpmaatje. Zoek je ook een jobhulpmaatje? Neem dan gelijk contact op met Gidie Ritzerveld: 06-83039005. Of
lees hier meer over op de website van Het Plein.

Interview Jobhulpmaatjes op B-FM

Op donderdag 13 april werd Gidie Ritzerveld geïnterviewd op Omroep Berkelstroom over Jobhulpmaatje. Beluister hieronder het hele interview.

Ondersteuning bij het oplossen van uw schulden

( juni 2016) Als u schulden heeft of vragen heeft over uw financiële situatie, kunt u bij Het Plein vragen om advies. Met Het Plein zoekt u naar een manier om van uw schulden af te komen of om uw schulden hanteerbaar te maken zodat uw financiële situatie stabiel blijft. Lees hier meer over op de website van Het Plein.

Zutphen helpt inwoners met financiën en schulden

( juni 2016) Weer grip krijgen op het eigen huishoudboekje door zelf stap voor stap de eigen financiën te leren regelen. Sinds deze maand kunnen inwoners hiervoor hulp krijgen. Deze hulp wordt de komende anderhalf jaar aangeboden door Het Plein. Het is een pilot waarna de resultaten worden bekeken. De gemeente Zutphen investeert in deze pilot, omdat het oplossen en voorkomen van schulden vaak zit in het goed om kunnen gaan met geld. Inwoners die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Het Plein.

Hulp op maat
Inwoners die het lastig vinden of problemen hebben bij het organiseren van de eigen financiën, kunnen hulp krijgen van Het Plein in de vorm budgetondersteuning op maat. De hulp bestaat uit een combinatie van budgetbeheer en budgetcoaching. Budgetbeheer zorgt voor de betaling van de vaste lasten waardoor rust, overzicht en stabiliteit ontstaat. Intussen krijgt iemand coaching naar financiële zelfstandigheid. Eventueel met hulp van familie, vrienden of kennissen. Per persoon wordt gekeken wat nodig is. Annelies de Jonge, wethouder Werk en Inkomen: “Werk is inkomen. Inkomen is zelfstandigheid. Daarom helpen we zo veel mogelijk mensen aan werk.” De Jonge, die ook verantwoordelijk is voor het armoedebeleid, vult aan “Grip op je portemonnee betekent ook zelfstandigheid. Problemen met je huishoudboekje kunnen namelijk ook weer vervelende gevolgen hebben voor je werk en inkomen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen en daar zetten we dus vol op in.” Met deze pilot kunnen 100 tot 120 inwoners geholpen worden.

Maatwerk door samenwerken
In deze pilot werkt Het Plein samen met Perspectief en Schuldhulpmaatje. Het Plein verzorgt het budgetbeheer. Het Plein beheert (tijdelijk) iemand zijn inkomsten en betaalt de rekeningen. De vrijwilligers Schuldpreventie van Perspectief en de schuldhulpmaatjes van Stichting Schuld Hulp Maatje Zutphen nemen de budgetcoaching voor hun rekening. Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak gemaakt dat past bij zijn of haar situatie.

Minder uitgaven bijzondere bijstand
Met deze pilot verwacht Het Plein ook de kosten voor beschermingsbewind verlagen. Inwoners met een laag inkomen kunnen de kosten voor beschermingsbewind vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Door inwoners voor wie beschermingsbewind niet nodig is, tijdig hulp te bieden, wil de gemeente deze uitgaven terugdringen. In 2015 bedroegen de uitgaven hiervoor ruim 8,5 ton.

Coördinator Schuldhulpmaatje Zutphen op radio B-FM

Gidie Ritzerveld, Coördinator van Schuldhulpmaatje Zutphen is dinsdag 2 juni geïnterviewd op de lokale radio B-FM. In dit interview bespreekt Gidie de noodzaak en werkwijze van Schuldhulpmaatje Zutphen. Beluister hieronder het hele interview.

 

Honderdduizenden mensen onder bestaansminimum door belastingdienst en deurwaarders

(maart 2015) In Nederland is er een belastingvrije voet afgesproken. Dit is het minimum bedrag dat mensen nodig hebben om van te leven. Daar mag geen geld van worden ingehouden. Daar heeft iedereen recht op. Toch wordt dit recht met voeten getreden. De belastingdienst en deurwaarders houden vaak geld in onder de belastingvrije voet zodat er soms weinig of niks overblijft om van de leven.  De schulden nemen dan alleen maar toe.
De beslagvrije voet zou erg complex zijn om te berekenen. Dat wordt als belangrijkste reden genoemd van de te hoge beslagleggingen.

Lees hier het hele artikel en bekijk de reportage van Nieuwsuur.

Start project Jobhulpmaatjes

Vanaf 1 januari 2015 voert SHM Zutphen het project Jobhulpmaatjes uit.
Het betreft vooralsnog een pilot project voor 1 jaar waar gebruikmakend van de methodiek van Schuldhulpmaatje (werken met gekwalificeerde maatjes en door het opbouwen van een vertrouwensrelatie) mensen begeleid worden totdat ze bemiddelbaar zijn voor de arbeidsmarkt. SHM Zutphen werkt hierin samen met de Stichting Encour. JobHulpMaatje is een eigentijds concept, dat nieuwe verbindingen legt tussen werkzoekenden en kerken. Speciaal opgeleide vrijwilligers (de 'JobHulpMaatjes') spelen een belangrijke rol.
Het concept is een combinatie van een laagdrempelig lokaal maatjesproject en een ontmoetingsplek voor lotgenoten. Doordat deskundige vrijwilligers een tijdje 'meelopen' met werkzoekenden, krijgt een werkzoekende meer zicht op welke baan aansluit bij zijn/haar kwaliteiten, gaven, talenten en werkervaring.
Door een gericht programma van (zelf)analyse en (on)betaalde werkervaring worden de deelnemers bemiddelbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt. Dit resulteert in meer en daadwerkelijke maatschappelijke arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen. Zie ook: www.jobhulpmaatje.nl